VERGELIJKENDE STUDIE VAN DE KOSTEN VOLGENS HET GEDRAG VAN DE BESTUURDER

Het cijfermateriaal voor deze Business Case is afkomstig van 4 bronnen:

- Onze eigen onderhouds- en herstellingsfacturen,
- Het tijdschrift “AutoGids” nr. 1268 (gedetailleerde test van de Rav4 D4D)
- De commentaren van twee Toyota dealers

Stel u twee identieke wagens voor, waarmee 120.000 km wordt afgelegd op vergelijkbare wegen, maar bestuurd door twee mensen met een compleet tegenovergesteld profiel.


De eerste (bestuurder A) is geheel doordrongen van de filosofie van de Gentleman Driver School (anticipatie en hoffelijkheid) en heeft de technieken om het voertuig en het milieu te sparen volledig onder de knie.

Deze bestuurder bestaat echt, het is gewoon een van de opleiders van onze school. Een evaluatie met de G-CAM pro zal het hieronder beschreven profiel opleveren. Hij gebruikt symbolisch de groene RAV4!       


Bestuurder B is agressief, op zoek naar kicks en heeft een sterke prestatiedrang (soms denkbeeldige prestaties). Hij belast het materiaal maximaal in alle omstandigheden of toch bijna.

Een evaluatie van zijn rijstijl met de G-CAM² zal het hieronder beschreven profiel opleveren. Hij rijdt symbolisch met de rode RAV4!

     

De eerste (bestuurder A) is geheel doordrongen van de filosofie van de Gentleman Driver School (anticipatie en hoffelijkheid), en heeft de technieken om het voertuig en het milieu te sparen volledig onder de knie. Deze bestuurder bestaat echt, het is gewoon een van de opleiders van onze school. Een evaluatie met de G-CAM pro zal het hieronder beschreven profiel opleveren.
Hij gebruikt symbolisch de groene RAV4!

Bestuurder B is agressief, op zoek naar kicks en heeft een sterke prestatiedrang (soms denkbeeldige prestaties). Hij belast het materiaal maximaal in alle omstandigheden of toch bijna.
Een evaluatie van zijn rijstijl met de G-CAM² zal het hieronder beschreven profiel opleveren. Hij rijdt symbolisch met de rode RAV4!

DE BRANDSTOF

 

verbruik van 6,7 liter /100 km voor bestuurder A, dit is 8.040 liter brandstof voor de afgelegde 120.000 km.
verbruik van 10 liter/100 km voor bestuurder B, of 12.000 liter brandstof voor de afgelegde 120.000 km.

Dit verschil van 50 % is groter dan de uitersten berekend door de journalisten van de AutoGids (nr. 1268) in hun gedetailleerde test, maar stemt wel overeen met in de realiteit gemeten waarden.

Met de diesel aan 1 euro/liter betekent dit al een verschil van bijna 500 euro tussen de twee bestuurders na 15.000 km! Na 120.000 km loopt de besparing op tot 3.960 euro!

DE BANDEN

Vervanging van de 4 banden om de 90.000 km voor bestuurder A, dus één vervanging voor het einde van de 120.000 km, dit is een budget van 640 euro.
Vervanging van de 4 banden om de 30.000 km voor bestuurder B, of in totaal 4 maal in de tijd om de 120.000 km af te leggen, of een budget van 2.560 euro.

Gezien de 4-wielaandrijving van de Rav4, verloopt de slijtage van de 4 banden zeer gelijkmatig (eventuele tussentijdse verwisseling voor/achter). Aan 160 euro per band, is het verschil tussen de twee voertuigen na 120.000 km indrukwekkend: een besparing van maar liefst 1.920 euro!

DE REMMEN

Les plaquettes de freins:

Vreemd genoeg (er is wel een technische verklaring) verslijten de achterste remblokken (AR) sneller dan die vooraan (VR).

Bestuurder A zal de AR moeten vervangen na 90.000 km en de VR na ongeveer 100.000 km. Dus één enkele vervanging tijdens de gebruiksduur van het voertuig. .
Bestuurder B zal de AR om de 30.000 km (dus 4 keer) en de VR om de 60.000 km (2 keer) moeten vervangen.

Aan een prijs van respectievelijk 86 euro (VR) en 48,50 euro (AR), loopt de besparing uiteindelijk op tot 231,50 euro.

De remschijven:

Bestuurder A zal zijn remschijven niet moeten vervangen; ze blijven bruikbaar tot 150.000 km of meer.
Bestuurder B zal om de 30.000 km zijn 4 remschijven moeten vervangen!

Bestuurder A zal zijn remschijven niet moeten vervangen; ze blijven bruikbaar tot 150.000 km of meer.

Bestuurder B zal om de 30.000 km zijn 4 remschijven moeten vervangen!

Aan 264 euro voor 4 schijven, vertegenwoordigt dit na 120.000 km een budget van 1.056 euro.

OVERZICHTSTABEL VAN DE KOSTEN

   

Bestuurder A


Bestuurder B


BESPARINGEN
Brandstof 8.040 12.000 3.960
Banden 640 2.560 1.920
Remblokken 134,5 366 231.5
Remschijven 0 1.056 1.056
Totaal 8.814,5 15.982 7167.5

Na 120.000 km bedraagt de totale besparing 7.167,5 euro, wat ongeveer 25 % van de aankoopprijs van het onderzochte voertuig vertegenwoordigt.

En dan werd nog geen rekening gehouden met eventuele mechanische defecten of ongevallen!

Een zeer belangrijk punt ten slotte, is de restwaarde van de twee betrokken voertuigen. Wij willen geen prognose maken maar van onze kant, blijft de Gentleman Driver School eigenaar van haar Rav4, die nog een lange weg kan afleggen. Maar hoeveel is de rode Rav4 nog waard?

EN HET RISICO VAN ONGEVALLEN?

Intuïtief begrijpt men dat een bestuurder met een zachte en soepele rijstijl van nature iemand is die minder risico’s neemt en ook minder risico’s oplevert voor de andere weggebruikers.

Een technische verklaring is dat wanneer men minder (en minder vaak) aanleunt tegen de grenzen van de fysica (grens van de cirkel), men een grotere manoeuvreerruimte behoudt.

Los van intuïties, heeft een Zweeds onderzoeker, Anders af Wahlberg, op basis van een jarenlang onderzoek in een openbare vervoeronderneming (bus), een duidelijk verband aangetoond tussen het gemiddelde niveau van de krachten die een voertuig ondergaat en het aantal ongevallen waarbij het betrokken is over een bepaalde periode. Hij concludeert dat een monitoringsysteem op basis van versnellingen zeker uitstekende resultaten zou opleveren …